Vallfogona de Balaguer

Bellpuig

Lleida

Balaguer

Àrids

Àrids

naturals

Pedra 120/200

Subcapes, reompliments de basses, piscines, gruixos a sota de carreteres, jardineria i decoració.

Pedra 40/150

Subcapes, reompliments de basses, piscines, gruixos a sota de carreteres, jardineria i decoració.

Grava 40/70

Jardineria, subcapes, drenatges, covertes invertides, reompliments de murs, revestiment de tubs i decoració.

Grava 20/40

Jardineria, subcapes, drenatges, covertes invertides, reompliments de murs, revestiment de tubs i decoració.

Graveta 12/20

Prefabricats, formigó, drenatges, subcapes, jardineria, recobriment de tubs i decoració

Graveta 5/12

Prefabricats, formigó, drenatges, subcapes, jardineria, recobriment de tubs i decoració

Arena obra 0/6

Prefabricats, arena correctora, morters, treballs de paleteria, sorrals per a parcs

Arena rentada 0/4

Prefabricats, morters, formigó, terra radiant.

Àrids

artificials

Grava 20/40

Formigó, jardineria, subcapes, drenatges, restauració camins.

Graveta 12/20

Prefabricats, formigó, jardineria, subcapes, restauració camins, pàrquings.

Graveta 6/12

Prefabricats, formigó, jardineria, subcapes, restauració camins, pàrquings i tuberies.

Arena 0/6

Prefabricats, morters, formigó, gunita, jardineria.

Àrids

tot-U

TOT-U artificial 0/40

Subcapes, camins, carreteres, explanades i pàrquings.

TOT-U artificial 0/32,5

Subcapes, camins, carreteres, explanades i pàrquings.

TOT-U natural 0/40

Subcapes, camins, carreteres, explanades i pàrquings.

TOT-U natural 0/20

Subcapes, camins, carreteres, explanades i pàrquings.

Àrids

altres productes